ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Οι παραγγελίες στέλνονται με αντικαταβολή Courier στην Ελλάδα, την Κύπρο και όλη την Ευρώπη. Πληρώνετε το κόστος της παραγγελίας σας . Στο κόστος της παραγγελίας προστίθεται το κόστος των Courier που είναι 10 ευρώ για Ελλάδα και 10 ευρώ για Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη.
  • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  • Η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 5-8 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
  • Οι φωτογραφίες που βλέπετε στην οθόνη σας δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία και βρίσκονται σε πολύ χαμηλή ανάλυση. Όλες οι φωτογραφίες επεξεργάζονται ψηφιακά πριν από την εκτύπωση και φτάνουν στα χέρια σας σε άριστη ποιότητα, που διαφέρει κατά πολύ από αυτή που είστε σε θέση να δείτε στην οθόνη σας.
JoomSpirit